• Savings & Loans
  • Damayan / Dagdag Buhay
  • Dividend & Patronage Refund
  • Cooperative Education & Training/Programs
  • Opportunity to be exposed in international Credit Union development activities and programs
  • Business Partners – Mini-mart, Water Station, Livelihood Project, Badminton, Venue for All Occasions, Boarding House, MIGS ATM Card, Credit Card, Memorial Lot, Insurance, etc.

Ano ang DAMAYAN?

Ang Damayan ay salaping PABUYA na ibinabayad sa mga naiwan ng kamay-aring Regular, PSKM, Hiram Agad at benepisyaryo na pumanaw.

Mga Layunin:

1. Para mapaglaanan at mabigyan ng tulong ang PAMILYA ng mga kamay-aring Regular, PSKM, Hiram Agad at benepisyaryong pumanaw at;

Para lalong tumibay o tumatag ang pagkakaisa ng buong kasapian sa pagtutulungan sa panahon ng pagsasalat sa pananalapi o kabuhayan


Optional Plans:

PLAN A
  Php.360/year/B-day
  Benefits: Php.10,000 to Php.50,000 Memorial/Damayan
*No Medical requirements unless required by BCC.

PLAN B
  Php 1,200/year/B-day
  Benefits; Php 50,000 to Php 130,000
  Memorial/Services/Burial Assistance/Internet