Mga Kwalipikasyon at Pribilehiyo ng Isang Voting at Non-Voting Members

Paalala sa lahat ng mga miyembro sa darating na 33rd Annnual General Assembly Meeting March 29, 2020

VOTING MEMBER

 1. REGULAR MEMBER na ang membership date ay simula August 11, 1986 hanggang December 31, 2019.
1.1. Kwalipikasyon:
a. Regular na miyembro at Member-In-Good-Standing.
b. Nakatapos ng pre-membership education seminar o PMES.
c. Nakabayad ng membership fee at naghulog sa kaniyang Share Capital ng 140 shares o ₱14,000.00 bago matapos ang December 31, 2019 at tumupad sa tungkulin at pangako o pledge ng paghuhulog sa savings at share ng tuloy-tuloy.
d. Hindi naging delingkwente sa pagbabayad ng share capital sa loob ng 24 months.
e. Walang naging overdue sa hiniram o loan ng mahigit sa isang taon o 12 months.
f. Regular na nanghihiram, bumibili at tumatangkilik sa lahat ng negosyo ng kooperatiba, partikular sa Mini Mart, atbp. at walang nilabag na kasunduan.
1.2. Pribiliheyong matatanggap sa araw ng General Assembly sa March 29, 2020:
a. 33rd official colored GA T-Shirt
b. Souvenir Program (with note of Voting Member)
c. Food Stubs (snacks & dinner)
d. Kasali sa DART (paid) at FREE Raffle
e. Ang lahat ng MIGS na makakatapos ng general assembly ay tatanggap ng P 500.00 na transportation allowance.

NON-VOTING MEMBER

 1. MEMBER-IN-BAD STANDING or MIBS
1.1. Kwalipikasyon:
a. Ang MIBS ay delingkwente sa lahat ng kaniyang obligasyon sa kooperatiba.
b. Hindi nakakabayad sa kaniyang hiniram o over 12 months past due sa kaniyang loan obligations.
c. Hindi regular na naghuhulog sa kaniyang share at savings o naging dormant o inactive account.
d. Hindi nakakatupad sa lahat ng kaniyang pangako o kasunduan sa kooperatiba at hindi tumatangkilik sa lahat ng mga negosyo ng kooperatiba.
e. Kapag miyembro nang mahigit sa dalawang (2) taon at hindi pa nakahulog sa kaniyang share capital ng 140 shares o ₱14,000.00 bago matapos ang December 31, 2019.
f. Ang isang delinquent member ay maaaring makadalo sa general assembly ngunit walang karapatang makilahok, bumoto o magsalita sa mga diskusyon at alituntunin sa GA proper.
1.1. Pribiliheyong matatanggap sa araw ng General Assembly sa March 29, 2020:
a. 33rd official white GA T-Shirt – FIRST COME FIRST SERVED BASIS ONLY.
b. Souvenir Program (with note of Non-Voting Member)
c. Food Stubs (snack & dinner)
d. Kasali lamang sa DART (paid) raffle; at HINDI sa FREE raffle.
2. ASSOCIATE / NEW MEMBER
2.1. Kwalipikasyon ng ASSOCIATE MEMBER:

2.1.1. ASSOCIATE MEMBER
a. Ayon sa ating amended By-Laws Article II Section X, na ang lahat ng
associate members ay walang karapatang bumoto sa eleksyon at hindi maaaring tumakbo bilang isang opisyal ng kooperatiba.
b. Ang isang associate member ay maaaring makadalo sa general assembly ngunit walang karapatan na makilahok, bumoto o magsalita sa mga diskusyon at alituntunin sa GA proper.
c. Limitado lamang ang kanilang mga karapatan at benepisyo.
2.1.2. NEW MEMBER
a. New member na nakabayad ng initial membership fee na ₱700.00 at 50 shares o ₱5,000.00 sa araw ng January 2, 2020 hanggang February 28,  2020 lamang.
2.2. Pribiliheyong matatanggap sa araw ng General Assembly sa March 29, 2020 ng  ASSOCIATE at NEW MEMBERS:
a. 33rd official white GA T-Shirt – FIRST COME FIRST SERVED BASIS ONLY
b. Souvenir Program (with note of Non-Voting Member)
c. Food Stubs (snack & dinner)
PRESENTED, DISCUSSED & APPROVED BY:
BARANGKA CREDIT COOPERATIVE THE BOARD OF DIRECTORS
During its Board Meeting held on 14th day of January 2020 in BCC Parang Satellite Office, Marikina City.
Reference: as per BCC Articles of By-Laws, Article II, Section 8

I'D LIKE TO APPLY FOR A LOAN

Click here to redirect to
online loan application form

HOW TO BE A CO-OWNER?

Click here to redirect to membership

WHERE TO FIND BCC OFFICE?

Click here to redirect to contact us

ADDRESS

 • MAIN OFFICE
  170 General Julian Cruz St.
  Brgy. Barangka, Marikina City,
  NCR, Philippines 1803

OFFICE HOURS

 • MAIN OFFICE
  Monday-Friday: 8:00am to 6:00pm
  Saturday: 8:00am to 5:00pm
  Sunday: 8am to 12nn (All Departments)
  Sunday: 1:00pm to 5:00pm (Teller Only)
 • SATELLITE OFFICES
  Monday-Saturday: 8:00pm to 5:00pm
  Sunday: Closed

CALL US NOW

 • 8997-2974, 8942-6051,
  8475-0044, 8997-3051,
  7369-7890

  Telefax: (632) 8941-5244

Barangka Credit Cooperative © Copyright 2020. All Rights Reserved.

Privacy Notice

Terms and Conditions

error: Content is protected !!